Generhverv/kontrollerende prøve

Betinget frakendelse:
Hvis du har mistet dit kørekort betinget, kræves der fra loven side at du består en kontrollerende prøve, for at beholde kørekortet. En kontrollerende prøve består af en teoretisk prøve og en praktisk prøve. Såfremt du har fået det frakendt som følge af spirituskørsel eller narkokørsel skal du udover også deltage i et ANT-kursus. Dette kursus tilmelder man sig til på www.antk.dk. Kurset koster 3.200 kr. Ved indlevering af ansøgning til kommunen om generhvervelse må kursusbeviset ikke være mere end et år gammelt.

Ubetinget frakendelse:
Såfremt du har fået en ubetinget frakendelse af kørekortet, kræves det fra lovens side, at du består en kontrollerende prøve. Dette kræver en ny teoretisk prøve og en praktisk prøve. Har du mistet kørekortet ubetinget i 3 år eller mere og har du kørekort til flere kategorier end bil, så skal du generhverve hver enkelt kategori for sig selv. Det betyder altså teoretisk prøve og praktisk prøve i hver kategori. Er frakendelsen sket på grund af spirituskørsel eller narkokørsel, kræves der også deltagelse i et ANT-kursus. Se oplysninger ovenfor. ANT-kursus kan i dette tilfælde tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb. Ved indlevering af ansøgning til kommunen må kursusbeviset ikke være mere end et år gammelt. Den kontrollerende prøve kan aflægges før frakendelsestidens udløb. Den praktiske prøve kan dog tidligst aflægges en måned før udløbet.

Indlevering og godkendelse af papirer på kommunen, skal du ikke bekymre dig om, da det er noget jeg sørger for. Såfremt din frakendelse er ubetinget skal der ved ansøgningen vedlægges et pasbillede. Ansøgningen skal i dette tilfælde ydermere godkendes af politiet. Dette betyder lidt længere sagsbehandlingstid på op til 1,5 måned i travle tider.

Undervisning:
På køreskolen træner vi teoriprøver hver mandag kl. 16-18. Udover træningen på køreskolen vil du også kunne træne hjemme som supplement. Jeg anbefaler dog ikke at dette står alene, da man på køreskolen har mulighed for at stille spørgsmål og få forklaringer på tingene og dermed større sandsynlighed for at bestå teoriprøven første gang. Frem mod den praktiske prøve kører vi to kørelektioner á 45 minutters varighed i skolevognen, som du også kører i til prøven. Pakken får du til 3.200 kr. plus gebyret for prøverne på 890 kr., såfremt du består begge prøver første gang.